Historik

Här hittar du bilder för tiden från tiden då Klarälvstravet byggdes och invigdes.