Travsällskapet

Klarälvdalens travsällskap bildades 1960 och den gamla travbanan byggdes samma år. Tävlingar började köras 1960, istrav har dock körts långt tidigare.

Vid årsmötet 1997 tillsattes en projektgrupp för att undersöka om det fanns några möjligheter att bygga en ny 1000 meters bana i Hagfors. Mark hittades som travsällskapet fick köpa av kommunen.

Med hjälp av EU, Hagfors kommun, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen samt ett stort ideellt arbete av travsällskapets medlemmar kunde projektet bli verklighet.

Den nya banan började byggas våren 2001 och invigningen ägde rum 2002 i augusti.

Antalet besökare vid invigningen var över 6000 personer. På invigningsdagen kördes den årliga bygdetravsdagen med en omsättning på nästan 100 000 kr på bygdetravstoto!!!!!

Tävlingsförutsättningar och tävlingsstruktur

Antalet tävlingsdagar sedan 2002 har varit ett bygdetrav per år samt from 2003 en utlokaliserad tävlingsdag från Färjestad. 2003-2006 var det kvällstrav med vanlig toto samt 2007 var det lunchtrav med TV-sändning och toto.

På våra bygdetravsdagar har vi haft ca 80 stora hästar samt 20 ponnyer sedan 2002. Fördelningen på A och B tränade hästar har varit ca 70 % B-tränade samt 30 % A-tränade

Under "Färjestaddagarna" har vi haft ett snitt på ca 60 stora hästar fördelat på 70 % B-tränade och 30 % A-tränade.

Antalet hästar i snitt för bygdetrav är ca 10 st per lopp. Antalet hästar på "Färjestadsdagarna" har varit 12 st per lopp.

Kommentar till travsällskapets utveckling

Ungdomsverksamheten och antal ungdomar har ökat, antal B-tränare har haft en svag ökning. Publikunderlaget är stabilt.

Travsällskapet har under alla år alltid haft ett stort ideellt engagemang som har gjort det möjligt att driva verksamheten.

Antalet funktionärer under åren har varit ca 100 st/år.

Travsällskapets ambition är att ha minst en bygdetravsdag per år samt att arbeta för att återigen få en ”Färjestaddag” eller en ”totodag” genom något annat samarbete / upplägg

Då vår anläggning är förhållandevis lite använd och i mycket god kondition så är möjligheterna mycket goda för andra aktiviteter inom travsport, annan hästsport eller annan sportverksamhet. Ju mer anläggningen utnyttjas ju större chans för oss att främja travet som en breddsport. I vår bygd har vi god tradition av hästverksamhet och bygdetrav.